ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทย

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

เบอร์โทรศัพท์

02-221-9200


เบอร์โทรสาร

02-221-9200


อีเมล

webmaster.pad.moi@gmail.com