ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

แบบสอบถามการปฏิรูปประเทศ

แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย admin   
Thursday, 04 June 2015

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินงานจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ฉบับที่ 48/58 วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2558 

 

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินงานจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ฉบับที่ 47/58 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558

 

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินงานจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ฉบับที่ 37/58 วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558

 

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินงานจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ฉบับที่ 37/58 วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558

 

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินงานจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ฉบับที่ 36/58 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 09 July 2015 )
คลังข้อมูลการพัฒนาภาค
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของงประชาชน
การมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจฯ
รายงานประจำปี 2558

 

 

                                                  

                                                                       รายงานประจำปีของ สบจ.สป

                                                                       รูปเล่มรายงาน ของ สบจ.สป. 

 


 

 

ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

Povince & Clester Bencharking

 

http://www.pad.moi.go.th/images/stories/DATA2018/Apil2018/78.jpg

Clock Calendar

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ