ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 58

ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 2558

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

แบบสอบถามการปฏิรูปประเทศ

แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ร่ายจ่ายลงทุนที่ดำเนินการในพื้รที่จังหวัด พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย admin   
Tuesday, 23 June 2015

ร่ายจ่ายลงทุนที่ดำเนินการในพื้รที่จังหวัดการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ

 

 

                               สรุปรายจ่ายงบลงทุนที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดประจำปีงบประมาณ 2558

 

                 สรุปรายจ่ายงบลงทุนที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดประจำปีงบประมาณ 2558 (1) การพัฒนาแปล่งน้่ำ

 

 

      สรุปรายจ่ายงบลงทุนที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดประจำปีงบประมาณ 2558 (2) การพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 30 June 2015 )
คลังข้อมูลการพัฒนาภาค
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผลการประเมิน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของงประชาชน
การมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจฯ
รายงานประจำปี 2558

 

 

                                                  

                                                                       รายงานประจำปีของ สบจ.สป

                                                                       รูปเล่มรายงาน ของ สบจ.สป. 

 


 

 

มหาดไทยร้อยใจคนไทยยิ้มได้

ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ข้อมูลในการวางแผน

Clock Calendar

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ