ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

แบบสอบถามการปฏิรูปประเทศ

แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ประกาศของกรมธนารักษ์ พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย admin   
Friday, 02 November 2018

หนังสือ กรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค0305/16205 เรื่อง การประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร หนองคาย และนครพนม

 

1. ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ท้องที่ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561   

2. เงื่อนไขเสนอการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท้องที่ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แนบท้ายประกาศกรมธนารักษ์ฯ ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561

3. ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ท้องที่ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561  

4. เงื่อนไขเสนอการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท้องที่ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย แนบท้ายประกาศกรมธนารักษ์ฯ ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561  

5. ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ท้องที่ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561  

6. เงื่อนไขเสนอการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท้องที่ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม แนบท้ายประกาศกรมธนารักษ์ฯ ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561  

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 02 November 2018 )
คลังข้อมูลการพัฒนาภาค
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของงประชาชน
การมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจฯ
รายงานประจำปี 2558

 

 

                                                  

                                                                       รายงานประจำปีของ สบจ.สป

                                                                       รูปเล่มรายงาน ของ สบจ.สป. 

 


 

 

ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

Povince & Clester Bencharking

 

http://www.pad.moi.go.th/images/stories/DATA2018/Apil2018/78.jpg

Clock Calendar

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ