ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

แบบสอบถามการปฏิรูปประเทศ

แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
รวมกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการของจังหวัด พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย admin   
Thursday, 03 September 2009

เอกสารน่าสนใจ  

  

 

 

 

 

 

 

 

วีดีโอ งานประชุมเชิงปฏิบัติการ การมอบนโยบายสำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและชี้แจง

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

part 1     part 2    part 3    part 4

 

 

 

เอกสารประกอบการประชุม "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่การบรรลุผลอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ  

 

 

 

คู่มือแนวทางการบูรณาการและการเชื่อมโยงแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

 

แนวทางปฏิบัติการบริหารโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 

 

 

คู่มือรวบรวม การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ หรือหนังสือสั่งการ
แผนกับการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
รวมกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการของจังหวัด
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการบริหารโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553โครงการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการไทยเข้มแข็ง 2555ฯ วันศุกร์ที่ 20 พ.ย.2552 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ ซ.มหานาค กรุงเทพฯ  เพิ่มเติม........

 

การสนับสนุนข้อเสนอ กรอ. จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 26 September 2014 )
คลังข้อมูลการพัฒนาภาค
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของงประชาชน
การมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจฯ
รายงานประจำปี 2558

 

 

                                                  

                                                                       รายงานประจำปีของ สบจ.สป

                                                                       รูปเล่มรายงาน ของ สบจ.สป. 

 


 

 

ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

Povince & Clester Bencharking

 

http://www.pad.moi.go.th/images/stories/DATA2018/Apil2018/78.jpg

Clock Calendar

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ