ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 58

ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 2558

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

แบบสอบถามการปฏิรูปประเทศ

แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คะแนนคุณภาพแผนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย admin   
Tuesday, 23 June 2015

                               คะแนนคุณภาพแผนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

1.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

2.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอบน 2

3.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

4.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

5.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตจอนล่าง 2

6.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

7.กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน

8.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

9.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

10.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

11.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

12.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

13.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

14.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

15.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

16.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

17.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

18.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 02 July 2015 )
คลังข้อมูลการพัฒนาภาค
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผลการประเมิน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของงประชาชน
การมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจฯ
รายงานประจำปี 2558

 

 

                                                  

                                                                       รายงานประจำปีของ สบจ.สป

                                                                       รูปเล่มรายงาน ของ สบจ.สป. 

 


 

 

มหาดไทยร้อยใจคนไทยยิ้มได้

ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ข้อมูลในการวางแผน

Clock Calendar

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ